Nano Bilim Kimya Teknolojileri

Ters Ozmoz Sistemleri

Ters ozmoz su arıtmada kullanılan en yaygın sistemlerden bir tanesidir. Bu teknoloji sektörde bilinen en hassas membran filtrasyon sistemidir.

 

Ters osmoz atık suyun yeniden kullanılabilmesi için daha çok endüstriyel alanda kullanılan bir yöntemdir. Suda bulunan her tür yabancı maddenin sudan ayrıştırılması için kullanılan konvansiyonel yöntemlerin başında reverse osmosis sistemleri gelir.

 

Reverse osmosis veya ters osmoz diye de adlandırılan bu yöntem çapraz akışa sahip membran filtrelerin su akışına ve hidrobasınca karşı fiziki bir engel oluşturmasıyla gerçekleşir.

 

Ozmotik basıncı tersine çevirme işlemidir. Bu işlemi gerçekleştiren sisteme ise ters ozmoz reverse osmosis cihazı denir.

Kapat Detaylı Bilgi
Ülke
0
Tamamlanmış Proje
0
Çalışan Personel
0
Teknolojilerimiz

Ters Ozmoz Sistemleri;

Reverse osmosis su arıtma işlemlerinde oldukça hassas membran filtreler kullandığından sudaki yabancı maddeler önceden mümkün olduğunca temizlenmelidir. Ters osmoz veya reverse osmosis cihazından önce gerekliyse kum filtresi, karbon filtresi, su yumuşatma cihazı kurulmalı ve (ters ozmos) reverse osmosis cihazına ön arıtma işleminden geçmiş su verilmelidir.

Reverse osmosis cihazı tasarımı için mutlaka uzman bir kişi tarafından projelendirme yapılmalıdır. Ters ozmoz cihazı projelendirilmesi uzmanlar tarafından yapılmamış tasarım ve imalatlar kullanıcısına uzun vadede sorun teşkil edebilir. Proje safhasını etkileyen kriterler;

Ters Ozmoz Sistemi

Reverse osmosis işlemi sıralaması şu şekildedir.

Öncelikle membranlara zarar verme ihtimali olan, tortu, klor ve kirecinden arındırılmalıdır. Reverse osmosis cihazı girişine kadar en az 2-3 bar basınçlandırılarak ters ozmoz sistemine giriş yapmalıyız. Daha sonra kimyasal dozajı otomatik pompalarla yapacağız. İşlemden geçmiş su yüksek basınç pompası sayesinde proje tasarımında öngörülmüş basınca yükseltilip sonrasında membranlara pompalayacağız. Membran hidrolik basınca karşı fiziki bir engel oluşturur ve sonrasında membranın içinden sadece su molekülleri geçebilir. Konsantre olan taraftaki iyonlar ise bir miktar suyla birlikte sürekli olarak deşarj edilmelidir.