NANO BİLİM KİMYA TEKNOLOJİLERİ

EDI Sistemleri

Elektrodeiyonizasyon sistemleri, besleme suyunda bulunan iyonların giderilmesini sağlayan, ultra saf su üretmek amacıyla kullanılan su saflaştırma yöntemlerinden birisidir.

 

Bu sistemler rejenerasyon kimyasalına ihtiyaç duymadan, doğru akımı, iyon seçici reçineyi ve iyon seçici membranları hibrit bir şekilde kullanarak, su saflaştırma işlemini gerçekleştirir.

 

EDI sistemleri anot ve katot bölümlerini ayıran iyon değiştirici membranlar ve bu membranlar arasına yerleştirilen iyon değiştirici reçinelerden oluşmaktadır.

Anot ve katotlar ile oluşturulan elektirik akımı sayesinde besleme suyunda bulunan iyonlar reçine yatağına gönderilir, ardından iyonlar drenaja gönderilerek besleme suyundan ayrıştırılır.

 

Elektrik akımı aynı zamanda su moleküllerini hidrojen (H+) ve hidroksil (OH-) iyonlarına ayırır. Bu iyonlar reçine yatağını sürekli rejenere eder. EDI sistemleri, ters ozmos sistemlerinin ürün suyunda düşük miktarda bulunan iyonları gidererek ultra saf su haline getirir.

Kapat Devamını Oku
Ülke
0
Tamamlanmış Proje
0
Çalışan Personel
0
TEKNOLOJİLERİMİZ

EDI Sistemleri

EDI klasik karma yatak (Mixed Bed) ünitelerinin yerine geçen çevre dostu bir teknolojidir.Silika ve bor gibi sudan giderimi zor olan iyonları dahi sıfıra yakın değerlere getirir.Sistem kendi kendini yeniler ve sürekli sabit bir akım ile çalıştığında aynı saflıkta su üretmeye devam eder.

Kullanım Alanları ;

EDI Sistemleri

EDI Sistemleri

Karışık yataklı sistemlerde bu durum tam tersine, rejenerasyon öncesi ve sonrasında sürekli olarak suyun değerleri farklılık gösterir.Ön arıtma ve ters ozmos ile birlikte EDI sistemi kullanıldığında %99.9 oranı veya üzerinde iyon giderimi sağlar.EDI sistemleri kesintisiz arıtma sağlar.