NANO BİLİM KİMYA TEKNOLOJİLERİ

Deiyonize Saf Su Sistemleri

Özel ürün imali için gerekli safsuyu elde etmenin başlıca yöntemi deiyonize saf su cihazı kullanmaktır.

 

Bu cihazlar selektif anyonik ve katyonik reçine hammaddesinin iyon tutma kabiliyeti sayesinde suyu saflaştırır.

 

Kimyasal ionexchange işlemi safsızlığı bozan iyonları reçine üzerine yükler.

 

Böylece cihazdan safa yakın su ( H2O) üretilir.

Kapat Detaylı Bilgi
Ülke
0
Tamamlanmış Proje
0
Çalışan Personel
0
TEKNOLOJİLERİMİZ

Deiyonize Saf Su Sistemleri

Sistem tasarımı kesinlikle uzman bir kadro tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde özellikle kapasite ve kalite sorunları yaşanabilir. Tasarımı gerçekleştiren uzmanın şu bilgileri bilmesi gerekir;

Deiyonize Saf Su Sistemleri

Deiyonize Saf Su Sistemleri

Deiyonize saf su cihazında arıtılacak olan su öncelikle reçinelerin uzun ömürlü olması için su kum ve karbon filtresi kullanılarak tortu ve klorundan temizlenir. Daha sonra sırasıyla katyon ve anyon selektif reçine kolonlarına 2-3 bar basınçla giriş olur. Sudaki iyonlar elekrik yüküne göre reçinelere yüklenir ve safsu imal edilmiş olur. Reçinelere yüklenen iyonlar ise asidik ve bazik rejenerant kimyasalları vasıtasıyla ters yıkama sırasında dışarı atışır. Rejenerant solüsyon hazırlama hariç tüm işlem otomatiktir.