NANO BİLİM KİMYA TEKNOLOJİLERİ

Su Geri Kazanım Sistemleri

Daha yaşanır bir çevre ile birlikte üretim anlayışı ve firmaların hem maliyet azaltma hem çevre zararlarını engelleme politikaları ayrıca su kaynaklarının azalması endüstride kullanılan suların geri kazanılması ihtiyacını arttırmıştır. 

 

Atık su arıtma ve su geri kazanım sistemleri hem maliyet hem çevreye sağladığı katkı avantajıyla kurumların bazı durumlarda kurtarıcısı olmaktadır.

Kapat Devamını Oku
Ülke
0
Tamamlanmış Proje
0
Çalışan Personel
0
TEKNOLOJİLERİMİZ

Su Geri Kazanım Sistemleri

Türkiye sektörel su kullanım raporu 2023 öngörüsünde de belirtildiği üzere özellikle gelişen sanayi ürünlerinin ekonomideki payının ve nüfusun artması su kullanım miktarını %400 civarında arttıracak olması işletmeleri ATIK SU ARITMA SİSTEMLERİNE yöneltmiştir. Mayer özellikle Türkiye’nin coğrafi konumunu da kullanarak bu sistemlerde tüm komşu ülkeleri içine alan pazarlama ağını genişletmiş ve kısa zamanda konunun baş oyuncusu olmuştur. Şuan sadece satış değil, danışmanlık ve proje çalışmalarında da başvuru kaynağıdır.

Atık su arıtma ve su geri kazanım sistemi projesi oluşturan bir ekibin öncelikli olarak şunları bilmesi gerekmektedir.

Su Geri Kazanım Sistemleri

Su Geri Kazanım Sistemleri

Su geri kazanım ve atık su arıtım sistemleri genelde 3 yöntemle çalışır. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik geri kazanım sistemleri ayrı ayrı veya birlikte değerlendirilir. Mayer su geri kazanım sistemleri suyu sadece ihtiyaç duyulan kalite gözönüne alınarak tasarlanır. Böylece gereksiz maliyet ve işletme zorlukları enaza indirilir.

  • Fiziksel Kirlenme: Genelde parça yıkama, ısıtma/soğutma, kalıp ayırma gibi işlemlerden kaynaklanan kirlenmelerdir.
  • Kimyasal Kirlenme: Yüzey işlem banyoları, ürün formülünde kullanılan sular kimyasal olarak kirlenir.
  • Biyolojik Kirlenme: İnsani kullanım veya açık su kanalları suyu biyolojik olarak kirletir.